Dostosowanie do potrzeb klienta
Słownictwo branżowe
Ćwiczenia komunikatywności
Świetna atmosfera
Najszybsze efekty
Zajęcia stacjonarne
lub online

Oferujemy Państwu:

Profilowane kursy językowe dla:   

 • dyrekcji,
 • menadżerów,
 • handlowców,
 • sekretarek,
 • pracowników administracji i różnych specjalności.

Program zajęć dostosowany do grupy i jej wymagań:

 • fachowe słownictwo dostosowane do branży firmy,
 • zestawienia komputerowe ważnych wyrażeń i zwrotów,
 • tabele podsumowań potrzebnych zagadnień gramatycznych.

System „monitorowania” postępów  w nauce: (na życzenie)

 • dla każdej grupy lektor odnotowuje frekwencję zajęć,
 • uczestnik potwierdza podpisem obecność na zajęciach,
 • regularnie przeprowadzamy sprawdzanie postępów w nauce,
 • osoby upoważnione mają wgląd w postępy nauki każdego uczestnika kursu,
 • sporządzamy karty ewaluacyjne nauki języka.

Zajęcia na terenie państwa firmy lub w naszej siedzibie.

Bezpłatny test klasyfikujący poprzedzający rozpoczęcie kursu: (na życzenie)

 • test przeprowadzany jest na terenie Państwa firmy lub w formie online,
 • wyniki testu są udostępniane upoważnionej osobie,
 • na podstawie testu tworzymy grupy dopasowane poziomami.

Bezpłatnie materiały dla każdego uczestnika kursu.

Zajęcia kończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu językowego.

W OFERCIE RÓWNIEŻ: