Kilkuosobowe grupy
Dużo konwersacji
Szybkie postępy w nauce

Kurs dla dzieci umożliwia rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Dzieci w kilkuosobowych grupach uczą się operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia i myśli w języku obcym. Z biegiem czasu potrafią one też czytać i pisać, biorą udział w zabawach i quizach, co sprzyja integracji grupy. W miarę możliwości lektor komunikuje się z nimi coraz częściej w języku obcym, a coraz mniej w ojczystym. Atmosfera zabawy pozwala dzieciom komunikować się bez stresu, rozwija wyobraźnię i umiejętność twórczego myślenia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki. Pomaga to opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Urozmaicony sposób nauki pozwala dzieciom porozumiewać się bez stresu, rozwija umiejętność twórczego myślenia oraz wyobraźnię.

RÓWNIEŻ W OFERCIE