Kilkuosobowe grupy
Dużo konwersacji
Świetna atmosfera
Nauka praktyczna
Szybkie postępy w nauce

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu niezbędnych zasad gramatycznych i fonetycznych. Nasi kursanci są dobierani do sześcioosobowych grup zawsze według kategorii wiekowych i stopnia znajomości języka, począwszy od poziomu początkującego, aż do zaawansowanego.. Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie oraz posługiwanie się nim praktycznie. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale także po każdorazowych zajęciach.

Podczas zajęć kursanci poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętność czytania, pisania, wymowy oraz - co najistotniejsze - praktycznego stosowania języka obcego.

RÓWNIEŻ W OFERCIE