• CNJ
 • CNJ
 • CNJ

Kursy językowe dla firm i instytucji

angielski niemiecki francuski
 

Pragniemy Państwu zaproponować współpracę z naszą firmą. Od kilkunastu lat współpracujemy z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki zakres kursów językowych dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Angielski, niemiecki i francuski to języki, których znajomość jest coraz bardziej niezbędna w pracy przedsiębiorczej. Dlatego kurs językowy to idealne rozwiązanie, które pozwoli na zdecydowane podniesienie dotychczas nabytych kwalifikacji.

Zajęcia w ramach kursu dla firm prowadzone są przez naszych profesjonalnych lektorów z wykształceniem filologicznym i praktyką nauczania. Gwarantujemy Państwu optymalny proces kształcenia oraz ofertę edukacyjną opartą o międzynarodowe standardy i odpowiadającą aktualnym trendom w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych. Dbamy o to, by nasza szkoła językowa nieustannie aktualizowała i rozszerzała swoja ofertę. Idąc tą drogą, proponujemy praktyczny i efektywny rozwój w dziedzinie posługiwania się językami obcymi, który umożliwia swobodną komunikację z klientami i partnerami biznesowymi. Stawiamy na poznawanie słownictwa, zarówno codziennego, jak i branżowego, doskonalenie mówienia i konwersacji niezbędnych do bezstresowego posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, czy francuskim.

 

Centrum Nauki Języków oferuje Państwu:

PROFILOWANE KURSY JĘZYKOWE DLA:

 • dyrekcji,
 • menadżerów,
 • handlowców,
 • sekretarek,
 • pracowników różnych specjalności.

 

PROGRAM ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO GRUPY I JEJ WYMAGAŃ:

 • fachowe słownictwo dostosowane do branży firmy,
 • zestawienia komputerowe ważnych wyrażeń i zwrotów,
 • tabele podsumowań zagadnień gramatycznych.

 

SYSTEM „MONITOROWANIA” POSTĘPÓW  W NAUCE: (na życzenie)

 • dla każdej grupy lektor prowadzi dziennik zajęć,
 • na życzenie firmy każdy uczestnik potwierdza podpisem każde zajęcia,
 • regularnie przeprowadzamy sprawdzanie postępów w nauce,
 • osoby upoważnione mają wgląd w postępy nauki każdego uczestnika kursu.

 

ZAJĘCIA NA TERENIE PAŃSTWA FIRMY LUB NA ŻYCZENIE KLIENTA W NASZEJ SIEDZIBIE.

 

BEZPŁATNY TEST KLASYFIKUJĄCY POPRZEDZAJĄCY ROZPOCZĘCIE KURSU:

 • test przeprowadzany jest na terenie firmy lub w jednym z naszych oddziałów,
 • wyniki testu są udostępniane upoważnionej osobie,
 • na podstawie testu tworzymy grupy dopasowane poziomami.

 

NA ZAJĘCIA DOSTARCZAMY BEZPŁATNIE WSZYSTKIE MATERIAŁY DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURSU:

 • skrypty, teksty,
 • testy,
 • tabele,
 • inne pomoce naukowe,
 • płyty CD, DVD, MP3.

 

Materiały szkoleniowe:

Nasze materiały szkoleniowe to książki, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne wiodących wydawnictw:

 • Oxford, Cambridge, Longman, Heinemann, Linguarama, Hueber, Langescheidt, WSiP oraz czasopisma specjalistyczne.

 

Naukę prowadzimy na kilku poziomach zaawansowania:

 

Elementary A1 (Podstawowy)

 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych.

 

Pre-Intermediate A2 (Niżej średnio zaawansowany)

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań.

 

Intermediate B1 (Średnio zaawansowany)

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.

 

Upper-Intermediate B2 (Wyżej średnio zaawansowany)

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

 

Advanced C1 (Zaawansowany)

 • Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

 

Proficiency C2 (Znajomość biegła)

 • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Zajęcia kończą się egzaminem i otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu szkoły językowej.

PRZYGOTOWUJEMY DO ZDAWANIA DODATKOWYCH EGZAMINÓW:

Język angielski:

 • KET (Key English Test)
 • PET (Preliminary English Test)
 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certificate of  Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency English)
 • BAC 1, BEC 2, BEC 3 (Business English Certificate)

 

Cennik naszych usług:

Opłatę za zajęcia dydaktyczne kursu językowego uzgadniamy z Państwem indywidualnie, uwzględniając ilość proponowanych jednostek zajęciowych:

 • 60 minut
 • 90 minut
 • 120 minut

 

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszą ofertą dołączą Państwo do grona firm i instytucji zadowolonych z naszych kursów językowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny.

tel. kom. +48 505 111 169

Serdecznie zapraszamy.

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015