• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

Przebieg procesu kształcenia kursantów przebiega pod systematyczną kontrolą naszych lektorów i jest podporządkowany następującym priorytetom:

  • pracujemy zawsze w grupach nie przekraczających 6-ciu osób,
  • program zajęć dostosowujemy do poziomu grupy i jej wymagań,
  • dokonujemy podziału na różne grupy wiekowe,
  • gwarantujemy realizację programu nauczania i efektywność na najwyższym poziomie,
  • zajęcia prowadzimy w sposób umożliwiający praktyczne posługiwanie się językiem oraz wykorzystywanie umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie,
  • podczas zajęć lektorzy kładą nacisk na potrzebę konwersacji i rzeczywistą interakcję z drugim człowiekiem,
  • na lekcje dostarczamy wszelkie pomoce naukowe dla uczniów,
  • informujemy o postępach w nauce.

 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzymuje świadectwo ukończenia kursu językowego.

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015