• CNJ
 • CNJ
 • CNJ

Nasi kursanci przed każdymi zajęciami otrzymują od lektorów materiały potrzebne do pracy podczas zajęć.

Nauka języków obcych w powiązaniu z korzystaniem z określonych pomocy dydaktycznych daje bez wątpienia lepszy rezultat. Dlatego właśnie lektorzy prowadzący nasze lekcje mają do dyspozycji materiały pomocnicze najwyższej jakości. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby systematycznie zwiększać u uczniów umiejętności posługiwania się językiem i dać im możliwość swobodnego wyrażania myśli.

Staramy się urozmaicać naukę, stosując w pracy z kursantami:

 • skrypty     
 • teksty
 • artykuły i testy
 • literaturę przedmiotu
 • pomoce naukowe
 • plansze i mapy gramatyczne
 • piosenki i audycje
 • płyty CD i DVD, MP3
 • gry i zabawy       
 • quizy

 

Dzięki współpracy z wieloma wiodącymi na rynku firmami dysponujemy najnowocześniejszymi podręcznikami, słownikami i pomocami naukowymi następujących wydawnictw:

 • Oxford
 • Cambridge
 • Longman
 • Express Publishing
 • Macmillan
 • New Editions
 • Heinemann
 • Hueber
 • Langenscheidt
 • WSiP
 • PWN

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015