• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie oraz posługiwanie się nim praktycznie. Właśnie wychodząc naprzeciw takim potrzebom organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale także po każdorazowych zajęciach.

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu niezbędnych zasad gramatycznych
i fonetycznych. Przeznaczony jest dla osób od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego.

Podczas zajęć kursanci poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętność czytania, pisania, wymowy oraz - co najistotniejsze - praktycznego stosowania języka obcego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie i posługiwanie się nim praktycznie. W Centrum Nauki Języków wychodzimy naprzeciw takim potrzebom i głównie pod tym kątem organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale przede wszystkim po każdorazowych zajęciach. Szybko zauważamy efekty nauki.

Kurs standardowy CNJ prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu tylko niezbędnych zasad gramatycznych i fonetycznych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętności związane z wymową, rozumieniem, czytaniem i pisaniem. Koncentrujemy się jednak przede wszystkim na praktycznym posługiwaniu się językiem obcym. Nasi kursanci są dobierani do sześcioosobowych grup zawsze według kategorii wiekowych i stopnia znajomości języka, począwszy od poziomu początkującego, aż do zaawansowanego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015