• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów wyższych, jej wynik stał się przepustką do podjęcia nauki na wymarzonej uczelni. Działając w tym kierunku pracujemy z uczniami podczas zajęć nad zagadnieniami, których znajomość sprawdzana jest właśnie na maturze tj. mówieniem, słuchaniem, pisaniem, czytaniem w języku obcym, słownictwem oraz gramatyką.

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. W nielicznych 6-osobowych grupach pracujemy z kursantami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Nie zapominamy też oczywiście o nabywaniu umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

Centrum Nauki Języków proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnym kurs maturalny języka angielskiego i niemieckiego.

Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów, jej wyniki decydują o dostaniu się na wymarzone uczelnie wyższe. Działając w tym kierunku stawiamy w pracy z młodzieżą przede wszystkim na doskonalenie umiejętności, które sprawdzane są w trakcie matury tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie w języku obcym, słownictwo i gramatykę.

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. W nielicznych sześcioosobowych grupach pracujemy z kursantami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Uczniowie zachęcani w CNJ do sumiennej pracy nad rozwojem językowym mogą liczyć na nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym także w sytuacjach codziennych. Ważne jest dla nas, aby pracując w swobodnej atmosferze coraz lepiej posługiwali się językiem obcym i doskonalili komunikację jako przyszli studenci i uczestnicy rynku pracy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015