• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi od kilku lat część obowiązkową. Obejmuje on wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań edukacyjnych będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum.

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w nielicznych 6-osobowych grupach w oparciu o podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie  tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego, uwagę uczniów kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut).

W Centrum Nauki Języków prowadzimy też kursy językowe dla uczniów gimnazjum. Pomagają się one przygotować do egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Kurs prowadzony jest w nielicznych sześcioosobowych grupach w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne, które przygotowane są specjalnie z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego, uwagę uczniów w CNJ kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Chodzi nam o to, aby poza przygotowaniem do egzaminu, potrafili możliwie jak najlepiej komunikować się ustnie i pisemnie w języku obcym. To nasze główne założenie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015