• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie First Certificate in English (FCE).

Kursanci rozwijają wszystkie wymagane sprawności językowe: (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie w języku angielskim), oraz poszerzają słownictwo i gramatykę.

Szczególnie dużo miejsca poświęca się zaprezentowaniu poszczególnych typów zadań oraz ćwiczeniu strategii i technik radzenia sobie z nimi. Celem zajęć jest także uwrażliwienie słuchaczy na najbardziej typowe dla studentów błędy językowe.

Szkoła przejmuje wszelkie formalności związane z procesem rejestracji kursantów na egzamin, umożliwiając studentom skupienie się na przygotowaniach do egzaminu. Przed podjęciem decyzji o rejestracji na egzamin FCE, przeprowadzany jest test kompetencyjny umożliwiający ocenę studenta oraz oszacowanie jego kompetencji językowych.

Prowadzony przez Centrum Nauki Języków kurs języka angielskiego FCE dedykowany jest dla tych osób, które chcą się przygotować do egzaminu First Certificate in English (FCE).

Aby go zdać, należy na odpowiednio wysokim poziomie opanować umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku angielskim. Kurs językowy FCE w naszej szkole pozwala wykształcić w sobie te zdolności. Prezentujemy typowe zadania charakterystyczne dla egzaminu FCE. Kursanci zapoznają się ze strategiami i technikami radzenia sobie z problemami napotykanymi w trakcie egzaminu. Pokazujemy im najbardziej typowe błędy językowe podczas rozwiązywania zadań testowych.

Szkoła CNJ zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją uczestników kursu na egzamin, co pozwala skupić się kursantom wyłącznie na przygotowaniu merytorycznym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015