• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

 

Kurs językowy dla dzieci umożliwia rozwijanie umiejętności językowych już we wczesnym wieku, kiedy umysł jest najbardziej chłonny. Dzieci w CNJ uczymy operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia i myśli w języku obcym. Ucząc się w naszej szkole językowej potrafią one też czytać i pisać, biorą udział w wielu zabawach i quizach, co sprzyja integracji grupy. Rozmowy z innymi uczestnikami w języku angielskim, niemieckim, czy francuskim kształcą swobodę wypowiedzi i porozumiewania się. Praca w nielicznych sześcioosobowych grupach wprowadza swobodną atmosferę i jest maksymalnie efektywna.

W miarę możliwości nasi lektorzy komunikują się z dziećmi coraz częściej w języku obcym, a coraz mniej w ojczystym. Urozmaicony sposób nauki pozwala dzieciom porozumiewać się bez stresu, rozwija umiejętność twórczego myślenia oraz wyobraźnię.

W pracy z dziećmi w Centrum Nauki Języków wykorzystujemy materiały multimedialne, autentyczne nagrania, czy też realne scenki. Pomaga to dzieciom podczas kursu językowego opanować praktyczną umiejętność komunikowania się.

Naszym głównym celem są efekty i skuteczność nauczania dzieci, dlatego na zakończenie każdego semestru szczegółowo informujemy ich rodziców o postępach w pracy podczas zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015
Centrum Nauki Języków
oddział w Czarnkowie

64-700 Czarnków,
ul. Siedmiogóra 9U/1,
woj. wielkopolskie,

tel. kom. +48 531 111 164
Centrum Nauki Języków
oddział w Trzciance

64-980 Trzcianka,
Plac Pocztowy 18,
woj. wielkopolskie,

tel. kom. +48 731 111 164