• CNJ
  • CNJ
  • CNJ

kurs standardowy

Dla wielu z Państwa najistotniejszym elementem znajomości języka obcego jest jego rozumienie oraz posługiwanie się nim praktycznie. Właśnie wychodząc naprzeciw takim potrzebom organizujemy nasze zajęcia. Ważne jest dla nas, aby każdy z kursantów widział postępy swojej pracy nie tylko po dłuższym okresie czasu, ale także po każdorazowych zajęciach.

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, która umożliwia opanowanie sztuki konwersacji, przy jednoczesnym poznaniu niezbędnych zasad gramatycznych
i fonetycznych. Przeznaczony jest dla osób od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego.

Podczas zajęć kursanci poznają nowe słownictwo, rozwijają umiejętność czytania, pisania, wymowy oraz - co najistotniejsze - praktycznego stosowania języka obcego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x90 minut).

Kurs dla dzieci

 

Kurs dla dzieci umożliwia rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Dzieci w nielicznych 6-osobowych grupach uczymy operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia i myśli w języku obcym. Z biegiem czasu potrafią one też czytać i pisać, biorą udział w zabawach i quizach, co sprzyja integracji grupy. W miarę możliwości lektor komunikuje się z nimi coraz częściej w języku obcym, a coraz mniej w ojczystym. Atmosfera zabawy pozwala dzieciom komunikować się bez stresu, rozwija wyobraźnię i umiejętność twórczego myślenia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy także materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki. Pomaga to uczniom opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Naszym głównym celem są postępy w nauce młodych poliglotów, dlatego na zakończenie każdego semestru informujemy pisemnie rodziców o efektach ich pracy podczas zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut).

kurs gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi od kilku lat część obowiązkową. Obejmuje on wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań edukacyjnych będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum.

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w nielicznych 6-osobowych grupach w oparciu o podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie  tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego, uwagę uczniów kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x60 minut).

kurs maturalny

Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów wyższych, jej wynik stał się przepustką do podjęcia nauki na wymarzonej uczelni. Działając w tym kierunku pracujemy z uczniami podczas zajęć nad zagadnieniami, których znajomość sprawdzana jest właśnie na maturze tj. mówieniem, słuchaniem, pisaniem, czytaniem w języku obcym, słownictwem oraz gramatyką.

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. W nielicznych 6-osobowych grupach pracujemy z kursantami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Nie zapominamy też oczywiście o nabywaniu umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1x120 minut) lub dwa razy w tygodniu (2x60 minut).

kurs fce

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie First Certificate in English (FCE).

Kursanci rozwijają wszystkie wymagane sprawności językowe: (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie w języku angielskim), oraz poszerzają słownictwo i gramatykę.

Szczególnie dużo miejsca poświęca się zaprezentowaniu poszczególnych typów zadań oraz ćwiczeniu strategii i technik radzenia sobie z nimi. Celem zajęć jest także uwrażliwienie słuchaczy na najbardziej typowe dla studentów błędy językowe.

Szkoła przejmuje wszelkie formalności związane z procesem rejestracji kursantów na egzamin, umożliwiając studentom skupienie się na przygotowaniach do egzaminu. Przed podjęciem decyzji o rejestracji na egzamin FCE, przeprowadzany jest test kompetencyjny umożliwiający ocenę studenta oraz oszacowanie jego kompetencji językowych.

zaufali nam

All rights reserved. Centrum Nauki Języków
ICvision.pl 2015
Centrum Nauki Języków
oddział w Czarnkowie

64-700 Czarnków,
ul. Siedmiogóra 9U/1,
woj. wielkopolskie,

tel. kom. +48 531 111 164
Centrum Nauki Języków
oddział w Trzciance

64-980 Trzcianka,
Plac Pocztowy 18,
woj. wielkopolskie,

tel. kom. +48 731 111 164