Klucz do sukcesu w nauce języków obcych znajduje się w dobrze dobranych metodach szkoleniowych. Nasi lektorzy dbają o atrakcyjność i urozmaicenie każdych zajęć i stawiają na sprawdzone, skuteczne sposoby przekazywania wiedzy.

Grupy
kilkuosobowe
Nasze zajęcia prowadzone są w grupach nieprzekraczających 7 osób. Pozwala to na indywidualne podejście.
Program zajęć dostosowany do poziomu
Lektorzy prowadzą zajęcia w taki sposób, aby przekazywane treści były dostosowane do możliwości kursantów.
Dużo
konwersacji
Ta forma zajęć jest niezbędna naszym słuchaczom do prawidłowego rozwoju językowego. To zdecydowanie najskuteczniejsza metoda, która pozwala przełamać barierę językową.
Gwarancja skuteczności i efektywności
Prowadzone przez nas zajęcia od lat cieszą się znakomitą oceną kursantów i pozwalają porozumiewać się im w językach obcych.
Podziału na grupy wiekowe
Wiek jest jednym z kryteriów doboru do grup zajęciowych. Tworzymy je biorąc pod uwagę uczęszczanie do kolejnych klas w szkole podstawowej i średniej lub kwalifikujemy jako osoby dorosłe.
Feedback o postępach w nauce
Co pół roku informujemy rodziców o postępach w nauce dzieci. Z osobami dorosłymi przyrost wiedzy omawiamy na bieżąco.
Pomoce naukowe
od nas
Na każde zajęcia kursanci otrzymują od nas zestaw pomocy dydaktycznych. Wystarczy założyć sobie teczkę lub segregator.