Kilkuosobowe grupy
Słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
Dużo konwersacji
Doskonałe efekty

Kurs prowadzony jest metodą tradycyjną w kilkuosobowych grupach w oparciu o podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane specjalnie z myślą o egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie rozwijają wszelkie umiejętności, których znajomość sprawdzana jest na egzaminie tj. odbiór tekstu słuchanego i czytanego oraz forma pisemna.

Poza typowym przygotowaniem do egzaminu , uwagę uczniów kierujemy także na praktyczne posługiwanie się językiem. Chodzi nam o to, aby poza przygotowaniem do egzaminu, potrafili możliwie jak najlepiej komunikować się ustnie i pisemnie. To nasze główne założenie.

RÓWNIEŻ W OFERCIE