Poziom podstawowy i rozszerzony
Słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
Dużo konwersacji
Wysoki próg zdawalności

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów, jej wyniki decydują o dostaniu się na wymarzone uczelnie wyższe. Działając w tym kierunku stawiamy w pracy z młodzieżą przede wszystkim na doskonalenie umiejętności, które sprawdzane są w trakcie matury tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie w języku obcym, słownictwo i gramatykę. W kilkuosobowych grupach pracujemy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala nam to stale kontrolować ich postęp i rozwój językowy, jednocześnie motywując do dalszej pracy.

Uczniowie zachęcani do sumiennej pracy mogą liczyć na nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym także w sytuacjach codziennych. Ważne jest dla nas, aby pracując w swobodnej atmosferze coraz lepiej posługiwali się językiem obcym i doskonalili komunikację jako przyszli studenci i uczestnicy rynku pracy.

RÓWNIEŻ W OFERCIE