Poziom podstawowy i rozszerzony
Słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie
Dużo konwersacji
Wysoki próg zdawalności

Kurs prowadzony jest specjalnie z myślą o egzaminie maturalnym. Od czasu, gdy matura w nowej formule zastąpiła egzaminy wstępne na większość kierunków studiów, jej wyniki decydują o przyjęciu na uczelnie wyższe. Dlatego stawiamy w pracy z młodzieżą przede wszystkim na doskonalenie umiejętności, które sprawdzane są w trakcie matury tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, słownictwo i gramatykę. W kilkuosobowych grupach pracujemy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozwala to stale kontrolować postęp i rozwój językowy kursantów, jednocześnie motywując ich do dalszej pracy.

Nasi uczniowie mogą liczyć na nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym, także w sytuacjach codziennych. Ważne jest dla nas, aby pracując w swobodnej atmosferze, doskonalili komunikację, jako przyszli studenci i uczestnicy rynku pracy.

W OFERCIE RÓWNIEŻ: