Zainwestuj w siebie

Centrum Nauki Języków to nowoczesna szkoła językowa. Jesteśmy wiodącą i jedną z najczęściej wybieranych szkoleniowych placówek edukacyjnych. Prowadzimy kursy języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Nasi kursanci to dzieci, młodzież i dorośli. Posiadamy także ofertę dla firm i instytucji. Pracujemy w nielicznych, kilkuosobowych grupach. Stawiamy na skuteczność, szybkie efekty nauki i dobrą atmosferę podczas zajęć. Zapraszamy do naszej placówki w Trzciance przy Placu Pocztowym. Centrum Nauki Języków - zainwestuj w siebie.

Nasza oferta

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania

Zapisy na zajęcia prowadzimy w sekretariacie Centrum Nauki Języków w Trzciance przy Placu Pocztowym 18 od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-20:00 oraz pod numerem telefonu +48 731 111 164 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.cnj.com.pl/kontakt

Tak, poza stroną internetową posiadamy konta profilowe pod nazwą Centrum Nauki Języków na facebook'u i instagramie.

Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca, jednak zapisy prowadzimy przez cały rok.

Zajęcia językowe standardowo odbywają się jeden raz w tygodniu. Możliwe są spotkania dwa razy w tygodniu. Każda jednostka zajęciowa dla dzieci trwa 55 minut, dla młodzieży i dorosłych 85 lub 110 minut.
Wiedza ucznia jest sprawdzana na wiele sposobów tj. aktywność, konwersacje, testy, gry. Rodzice co pół roku otrzymują opis postępów w nauce dzieci. Lektorzy są też dostępni dla rodziców przez cały czas trwania kursu i chętnie udzielają potrzebnych informacji.
Kryterium doboru do odpowiedniej grupy stanowią wiek (np. uczniowie klas 1, 2, 3 itd., uczniowie szkół ponadpodstawowych lub dorośli) i poziom zaawansowania znajomości języka.
Zajęcia prowadzimy w grupach nieprzekraczających 7 osób.
Tak, jednak tylko dla współpracujących z nami firm i instytucji.
Standardowo pracujemy w trybie stacjonarnym. Istnieje jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach przy pomocy platformy MS Teams.
Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w Centrum Nauki Języków posiadają wykształcenie filologiczne i praktykę w nauczaniu języka obcego.
Nie ograniczamy się do jednej metody przekazu. Stosujemy rozwiązania konwersacyjne, aktywizujące i w miarę możliwość staramy się jak najmniej używać języka polskiego. W pracy z kursantami wykorzystujemy teksty, multimedia, gry planszowe i warsztaty językowe.
Zajęcia językowe 55 minut-30 zł, zajęcia 85 minut-45 zł, zajęcia 110 minut-60 zł. Dwa razy w czasie trwania roku szkolnego (wrzesień, luty) pobieramy opłatę 40 zł, którą przeznaczamy na przygotowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na każde zajęcia.
Opłata za kurs obejmuje m.in. określoną w danym miesiącu ilość zajęć językowych, materiały dydaktyczne na każde spotkanie, opiekę metodyczną lektora i dostęp do grup wsparcia na facebook'u.
Większość kursantów z naszych grup nie używa podręczników. Korzystamy z materiałów autentycznych tj. teksty, filmy, aplikacje, gry, testy. Kursanci otrzymują zestaw pomocy dydaktycznych podczas zajęć. Podręcznik przewidujemy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego.
Tak, kurs językowy należy opłacić gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na każdych pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
Nie, zajęcia się odbywają i jeśli kursant nie bierze w nich udziału, opłata nie podlega odliczeniu.
Tak, wystawiamy faktury i rachunki za pojedyncze zajęcia lub w cyklu miesięcznym.